ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑΤα Συρματοκιβώτια ή Ζαρζανέτια (μέθοδος SERAZANETI) χρησιμοποιούνται ευρέως στην μοντέρνα πρακτική γενική Μηχανική. Είναι συρμάτινα καλάθια κατασκευασμένα από πλέγμα.

Ανάλογα με τις διαστάσεις τους είναι χωρισμένα σε θαλάμους ίσων διαστάσεων. Η διαμόρφωση των θαλάμων γίνεται με εσωτερικά διαφράγματα ίδιου υλικού. Οι θάλαμοι γεμίζονται με φυσική πέτρα. Τα ενδιάμεσα χωρίσματα δεν επιτρέπουν την μετακίνηση της πέτρας από τον ένα θάλαμο στον άλλο.

Τα προκατασκευασμένα συρματοκιβώτια έχουν πολλά πλεονεκτήματα συγκρινόμενα με την συμβατική μέθοδο κατασκευής των συρματοκιβωτίων επιτόπου στο έργο από ρολά πλέγματος.

Παρέχονται έτοιμα στις τελικές επιθυμητές διαστάσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια της κατασκευής και φυσικά η μέγιστη ταχύτητα εργασιών.


Κατασκευάζονται από βαρέως τύπου γαλβανισμένο σύρμα (275 gr/m2 σύμφωνα με BS 443/82, EN 10244-2, ASTM A 641-71, DIN 1548 και QQ-W-461H). Εφελκυσμός σύρματος : 350 - 500 N/mm2 σύμφωνα με ΕΝ 10223-3. Επιμήκυνση σύρματος : σύμφωνα με ΕΝ 10223-3.

Παράγονται από εξάγωνα πλέγματα διπλής πλέξης με βρόγχους διαφόρων τύπων : 8x10, 6x8, 10x12. Η διάμετρος του σύρματος : 2,70 ή 3,00 mm. 


Τέτοιες κατασκευές χρησιμοποιούνται για :

- Προστασία από υψηλές ταχύτητες στερεομεταφοράς
- Προστασία εγκαταστάσεων δίπλα σε ακτές
- Προστασία της όχθης των ποταμιών
- Προστατευτικές προκυμαίες
- Φράγματα ποταμιών
- Βάσεις γεφύρων
- Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και περίφραξης
- Συγκράτηση και προστασία από την κατακρήμνιση βράχων
- Αντιπλημμυρικά έργα
κλπ.


Τα συρματοκιβώτια προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα απέναντι σε άλλου είδους κατασκευές. Κάποια από αυτά είναι :

ΕΥΚΑΜΨΙΑ : ένα από τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα είναι η ευκαμψία των συρματοκιβωτίων. Ο τρόπος κατασκευής τους επιτρέπει την ανοχή σε διαφορετικές δυνάμεις χωρίς να καταστρέφονται, διότι παρουσιάζουν απορρόφηση των δυνάμεων από την συγκράτηση του εδάφους και της υδραστατικής πίεσης.

ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ : τα συρματοκιβώτια διακρίνονται για την διάρκεια τους στο χρόνο διότι κατασκευάζονται με υψηλής αντοχής βρόγχο και γεμίζονται με φυσική πέτρα. Συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν μία ισχυρή κατασκευή ικανή σε υπόγειες μετατοπίσεις χωρίς να χάνεται η αρχική τους σχηματική ακεραιότητα. Επιπλέον τα συρματοκιβώτια διακρίνονται για την ικανότητα τους να προσαρμόζονται και να αφομοιώνονται πλήρως στο φυσικό περιβάλλον. Υποστηρίζονται και ενισχύονται από την ανάπτυξη φυτών ανάμεσα τους και παρέχει μία φυσική προστασία για τον βρόγχο του κιβωτίου και για τις πέτρες.

ΑΝΤΟΧΗ : τα συρματοκιβώτια με την αντοχή και την ευκαμψία που διαθέτουν αντιστέκονται στις δυνάμεις που δημιουργούνται από όγκους νερού και χώματος.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ : οι κατασκευές από συρματοκιβώτια είναι φιλικές προς το περιβάλλον και παρουσιάζουν ελάχιτη παρέμβαση στην ισορροπία των οικοσυστημάτων λόγω της αδράνειας του υλικού και την χρησιμοποίηση φυσικών πετρών. Το γέμισμα τους με πέτρες δημιουργεί φυσικούς πόρους επιτρέποντας την ροή τόσο του νερού όσο και του αέρα. Με την πάροδο του χρόνου πολλές κατασκευές κατακλύζονται από φυσική βλάστηση σε σημείο τέτοιο που δεν είναι ορατές.

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ : οι κατασκευές με συρματοκιβώτια αποτελούν πολύ οικονομικές λύσεις με εφαρμογή σε πολλές κατασκευές. Ο χρόνος συναρμολόγησης και τοποθέτησης μπορεί να θεωρηθεί ως ελάχιστος σε σχέση με άλλες κατασκευές. Σε μία κατασκευή από συρματοκιβώτια δεν χρειάζονται έργα απαγωγής και παροχέτευσης των υδάτων διότι τα φατνία έχουν πόρους και έτσι διευκολύνεται η ροή του νερού. Οι πέτρες με τις οποίες γεμίζονται τα συρματοκιβώτια συνήθως προσφέρονται σε κοντινή απόσταση από το έργο σε κατά τόπους λατομεία ή από τοπικούς εμπόρους.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : όλες οι κατασκευές από συρματοκιβώτια ενσωματώνονται με το περιβάλλον και δημιουργούν καλαίσθητες κατασκευές σε αντίθεση με άλλου είδους προιόντα για τέτοιου είδους κατασκευές, όπως τσιμεντένιοι τοίχοι.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ : η χρήση των συρματοκιβωτίων στον σχεδιασμό και την διαμόρφωση εξωτερικών χώρων είναι περιορισμένη μόνο όσον αφορά την δημιουργικότητα και την φαντασία του σχεδιαστή. Τα συρματοκιβώτια επιτρέπουν τη δημιουργία βλάστησης και βοηθούν να διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον της περιοχής αποτελεσματικά και οικονομικά σ εέργα όπως φυσικά πάρκα, κατά μήκος δρόμων, ποταμιών, λιμνών, δημιουργία αναβαθμίδων, βραχόκηπων και αυλών.


Τυποποιημένα (προκατασκευασμένα) συρματοκιβώτια :


ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα τελευταία χρόνια η διαμόρφωση οπλισμένων επιχωμάτων παρουσιάζει ιδιαίτερη εξέλιξη, τόσο για λόγους που αφορούν οριζοντιογραφικούς περιορισμούς, την ευκολία κατασκευής, τη σχετική οικονομία έναντι συμβατικών μεθόδων μέσω οπλισμένου σκυροδέματος, όσο και λόγω της πληθώρας γεωσυνθετικών υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά.

Οι εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού και διαστασιολόγησης βασίζονται στην αντοχή των γεωσυνθετικών υλικών, στις ιδιότητες των δανείων υλικών, αλλά και στις γεωμορφολογικές συνθήκες που επικρατούν, καθώς και στις απαιτήσεις περιορισμένης χρήσης γης.
Μία παράμετρος η οποία επίσης χρήζει ιδιαίτερης σημασίας, που συνήθως είτε παραβλέπεται είτε επιλέγεται βεβιασμένα, αφορά το σύστημα προστατευτικής επένδυσης των πρανών των οπλισμένων επιχωμάτων.

Η παράμετρος όμως αυτή είναι βασική για την ασφαλή λειτουργία του σώματος του οπλισμένου επιχώματος, σε συνδιασμό με την αισθητική που προσδίδει στο έργο.

Προστατευτική επένδυση ορίζεται το σύστημα που διαμορφώνεται στην εξωτερική επιφανεια των πρανών οπλισμένων επιχωμάτων (οδών) για την προστασία τους από διάβρωση, για την εξασφάλιση της αντοχής των χωματουργικών διαμορφώσεων και των επί μέρους στρώσεων εδαφικών υλικών, ενώ παράλληλα προσδίδει στο έργο καλή αισθητική και περιβαλλοντική ένταξη στο φυσικό τοπίο.

Το σύστημα επένδυσης που χρησιμοποιείται είναι είτε άκαμπτο, είτε εύκαμπτο, πάχους από μερικά εκατοστά έως 100 cm, ενώ μπορεί να αποτελείται από διαφορετικά φυσικά ή δομικά υλικά.

Η επένδυση προσδίδει στο χωματουργικό έργο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

 • αντοχή σε στατικές και σεισμικές δράσεις
 • αντοχή σε μόνιμες δράσεις από φορτία κυκλοφορίας, μικρά τεχνικά έργα
 • προστασία έναντι φυσικών διαβρώσεων και αποσαθρώσεων
 • προστασία από χημικές και μικροβιολογικές δράσεις, πυρκαγιά, από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου, βανδαλισμούς, προσκρούσεις οχημάτων
 • ελεγχόμενη κατασκευή, ταχεία και άμεση ένταξη στο περιβάλλον με τη χρήση οργανικών γεωπλεγμάτων και μέσω φύτευσης
Τα συστήματα επένδυσης κυρίως προέρχονται από βιομηχανική παραγωγή. Είναι συνήθως προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα, μεταλλικά πλέγματα, γεωυφάσματα και φυσικά εδαφικά υλικά. Η προστατευτική επένδυση αναρτάται και αγκυρώνεται είτε μέσω πλεγμάτων είτε μέσω γεωσυνθετικών υλικών στο κύριο σώμα του χωματουργικού έργου.Ο Ευρωπαικός Κανονισμός ΕΝ 14475:2006 συνδυάζει στοιχεία από τον Βρετανικό και τον Γαλλικό Κανονισμό, την εμπειρία από την κατασκευή διαφορετικών στοιχείων επένδυσης, ενώ απουσιάζουν διατάξεις που αφορούν τον αντισεισμικό σχεδιασμό. Δινονται παράλληλα κατασκευαστικές ανοχές οι οποίες σχετίζονται και ελέγχονται μέσω της προστατευτικής επένδυσης. Οι γεωμετρικές ανοχές αφορούν την απόκλιση από την αρχική γωνία κλίσης του πρανούς (β), τη διαφορική καθίζηση στην όψη του πρανούς κατά μήκος του επιχώματος (ΔS/ΔL) και τη συνίζηση του επιχώματος-επένδυσης (ΔΗ/Η).ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Οι βασικές αρχές σχεδιασμού της προστατευτικής επένδυσης περιλαμβάνουν την καλή γνώση των ακόλουθων παραμέτρων :

 • Φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των δανείων υλικών που διαστρώνονται για την κατασκευή οπλισμένων επιχωμάτων. Συνήθως χρησιμοποιούνται αδρομερή υλικά, φυσικά, θραυστά, με παραμέτρους αντοχής φ=32° έως 37°, c=0 έως 5 KPα και ελάχιστο μέτρο συμπιέσεως της τάξεως Es=50 ΜΡα μετά την συμπύκνωση τους.
 • Τους επιμέρους οπλισμούς του επιχώματος που διαστρώνονται μέσω γεωσυνθετικών υλικών, γεωπλεγμάτων και γεωυφασμάτων. Οι αποστάσεις διάστρωσης του κύριου οπλισμού καθ' ύψος γενικά δεν ξεπερνάει τα 100 cm, ενώ κατά περίπτωση αναλόγως της κλίσης των πρανών διαστρώνεται και δευτερεύον οπλισμός στο μεσοδιάστημα σε πλάτος επιχώματος έως 4 m (κατά την διατομή).
 • Τις συνθήκες έδρασης στο υπέδαφος, σε σχηματισμούς με επαρκή φέρουσα ικανότητα, απαλλαγμένους από χαλαρές και οργανικές προσμίξεις. Η ύπαρξη αποστραγγιστικής στρώσης στη βάση του χωματουργικού είναι συνήθως επιβεβλημένη.
 • Την εύκολη και τυποποιημένη εργασία για την τοποθέτηση και διάστρωση της προστατευτικής επένδυσης στην εξωτερική επιφάνεια των πρανών των επιχωμάτων. Η προστατευτική επένδυση τοποθετείται γενικά σε πρανή με κλίση πάνω από 45° και μέσω ειδικών συνδέσμων αγκυρώνεται και στερεώνεται στο επίχωμα.
 • Σε διαμορφώσεις σε έντονο φυσικό ανάγλυφο απαιτείται η κατασκευή θεμελίωσης, κυρίως από σκυρόδεμα, στη βάση της επένδυσης και στα πρώτα μέτρα κατά πλάτος του επιχώματος, για την ασφαλή ανάληψη των φορτίων της ανωδομής και όπου τα φυσικά εδαφικά υλικά είναι συμπιεστά, χαμηλής φέρουσας ικανότητας, ή όπου οι συνθήκες ευστάθειας της συνολικής εδαφικής μάζας το επιβάλλουν.


 
 • Μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται ώστε να είναι ευχερής η αποστράγγιση μεταξύ της προστατευτικής επένδυσης, λόγω της χρήσης φυτικών γαιών που διαστρώνονται σε αυτήν, και του κύριου σώματος του επιχώματος.
 • Με την κατασκευή της επένδυσης και μέσω της αγκύρωσης της στο κύριο σώμα του επιχώματος, επιθτυγχάνεται και αποδεκτή συμπύκνωση του επιχώματος στις ακραίες ζώνες διάστρωσης του. Η συμπύκνωση γίνεται γενικά με δομητική πλάκα βάρους 150 έως 750 kgr. Σε διαμορφώσεις χωρίς αγκύρωση, κινητό φορτίο άνω των 1500 kgr μπορεί να διέρχεται σε απόσταση άνω των 100 cm από την εξωτερική παρειά του πρανούς.
 • Απαραίτητα θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές εφαρμογής των επί μέρους δομικών υλικών, σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες του προμηθευτή.

Τα συρματοκιβώτια πέραν από την χρησιμοποίηση τους σε τεχνικά έργα ως δομικά στοιχεία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως διακοσμητικά για την κατασκευή στηθαίων, διαχωριστικών, ζαρντινιέρων, φρακτών, καθιστικών κήπων κλπ, διότι έχουν άψογη ενσωμάτωση με το περιβάλλον και το τελικό αποτέλεσμα είναι πλήρως αισθητικό.Η ενσωμάτωση τους αυτή μπορεί να επεκταθεί τόσο στο εσωτερικό των κτιρίων όσο και στις όψεις τους για καθαρά διακοσμητικούς λόγους.


και το αποτέλεσμα να είναι απλά εντυπωσιακό