ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ VOLVO - 5ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ