ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - 133 Σ.Μ. ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ