ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το μελετητικό τμήμα της εταιρείας μας αναλαμβάνει υπεύθυνα και οικονομικά να εκπονήσει οποιαδήποτε μελέτη όπως:
τοπογραφικά διαγράμματα, αρχιτεκτονικές μελέτες, στατικές μελέτες, Η/Μ μελέτες, έκδοση αδειών δόμησης και εργασιών μικρής κλίμακας κλπ. και την επίβλεψη οποιασδήποτε κατασκευής και τεχνικής εργασίας.

Η στελέχωση του αποτελείται από μηχανικούς και επιστημονικό προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων: αρχιτέκτονες, στατικούς, μηχανολόγους, διακοσμητές, γεωλόγους κλπ.

Επιπλέων αναλαμβάνει την εκτίμηση του ακινήτου σας καθώς και την προώθηση του στην αγορά μέσω συνεργαζόμενων Μεσιτικών Γραφείων. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το κατασκευαστικό τμήμα της εταιρείας μας, υποστηριζόμενο από το έμπειρο και εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό μας,  αναλαμβάνει με επιτυχία την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου, μικρού ή μεγάλου, απλού ή σύνθετου.

Οι εργασίες που αναλαμβάνουμε είναι: 
Χωματουργικά, Σκυροδέματα, Τοιχοποιίες, Επιχρίσματα, Γυψοσανίδες, Επενδύσεις, Πετρόκτιστα, Πλακάκια, Χρωματισμοί, Ξυλουργικά, Αλουμίνια, Μονώσεις, Πέργκολες, Κεραμοσκεπές, Πισίνες, Υδραυλικές εγκαταστάσεις, Ηλεκτρολογικές  εγκαταστάσεις, Μηχανολογικές εγκαταστάσεις και πλήθος άλλων δομικών και τεχνικών εργασιών.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 

Η εταιρεία μας, παράλληλα με τις άλλες δραστηριότητες της, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων λατομείων αδρανών υλικών και φυσικών λίθων τα οποία και διαχειρίζεται. 

Από την διαχείρηση αυτή προκύπτουν υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδίαν χρήση στις κατασκευές που αναλαμβάνει η εταιρεία, αλλά και υλικά τα οποία είναι διαθέσιμα για εμπορική χρήση (εξαγωγές, πώληση κλπ).

Περισσότερες λεπτομέρειες και στοιχεία θα μπορέσετε να βρείτε στο ιστολόγιο (blog) της εταιρείας μας: Κρητικά Φυσικά Πετρώματα