ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ "ΣΑΡΡΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕΒΕ" - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΚΟΥΛΑ & ΗΡΑΚΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ